Transparentnosť v oblasti environmentálneho a sociálneho vplyvu našich produktov starostlivosti o vlasy

Značka L'Oréal Paris sa zaviazala neustále zlepšovať vplyv svojich produktov počas ich životného cyklu, vrátane fázy vývoja zloženia, balenia, výroby a používania. Naším cieľom je poskytnúť vám transparentný prístup k týmto údajom, aby ste mohli robiť také spotrebiteľské rozhodnutia, ktoré sú ohľaduplnejšie k našej planéte, počnúc našimi výrobkami starostlivosti o vlasy.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "L'Oréal for the Future: Our Manifesto", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.sk/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/tsh/brand-section/our-commitments/pil/video-manifesto.jpg?rev=bc1867c4470f4022a49dbfdb2b5ccbe3", "uploadDate": "2023-06-15T08:44:11+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/WfgeXRgRU6A" }

ENVIRONMENTÁLNY A SOCIÁLNY VPLYV PRODUKTOV

Skóre „Celkový vplyv na životné prostredie“ založené na metodike hodnotenia skupiny L'Oréal poskytuje presnú predstavu o vplyve produktu na základe zohľadnenia 14 faktorov planetárneho vplyvu*, ako sú emisie skleníkových plynov, nedostatok vody, prekyslenie oceánov alebo vplyv na biodiverzitu. Vplyvy sa merajú v každej fáze životného cyklu produktov a vypočítavajú sa tak, že sa zohľadnia nielen zdroje, výroba a preprava, ale aj spotrebiteľské využitie a recyklovateľnosť obalov, a to zrozumiteľným spôsobom.

Ďalšie informácie sú dostupné v časti „Vplyv na životné prostredie a sociálny vplyv“ na stránke s popisom produktu, kde môžete nájsť podrobnosti o podmienkach výroby, balení a sociálnom prínose produktu, ako je napríklad podpora zraniteľných komunít.

* Uhlík, nedostatok vody, ekotoxicita sladkej vody, eutrofizácia sladkej vody, eutrofizácia morí, prekyslenie vody, vyčerpávanie fosílnych a nerastných zdrojov, transformácia pôdy, suchozemská eutrofizácia, častice, toxicita prostredníctvom životného prostredia, ionizujúce žiarenie, poškodzovanie ozónu a fotochemická tvorba.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }

MERANIE VPLYVU PRODUKTU V PRIEBEHU JEHO ŽIVOTNÉHO CYKLU

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Visuel Impact

OBJAVTE SKÓRE NAŠICH PRODUKTOV

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Nutri Score

Označenie prideľuje každému produktu hodnotenie od A po E. Produkty so skóre „A“ majú najnižší celkový vplyv na životné prostredie v porovnaní s produktmi s hodnotením "E", ktoré majú najvyšší celkový environmentálny vplyv.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Metóda použitá na výpočet skóre každého produktu je schválená 11 nezávislými vedeckými odborníkmi a údaje overuje nezávislý audítor spoločnosti Bureau Veritas.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Tieto údaje sú ľahko dostupné na našich produktových webových stránkach. Označenie vplyvu všetkých oplachovacích vlasových produktov značky L'Oréal Paris nájdete na stránkach s informáciami o produkte za zoznamom ingrediencií.

Pozrite sa na označenie našich výrobkov

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }

CELKOVÝ ENVIRONMENTÁLNY VPLYV

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Visuel Label
Uhlíková a vodná stopa sa špecificky vyznačujú preto, lebo predstavujú v priemere až dve tretiny celkového environmentálneho vplyvu kozmetických výrobkov hodnotených v rámci tejto metodiky.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Visuel Testimonial

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom zrozumiteľné a užitočné informácie bol tento systém environmentálneho označovania vyvinutý ako nástroj na porovnávanie produktov rovnakej kategórie v rámci skupiny L'Oréal. Napríklad šampón sa porovnáva s inými šampónmi z portfólia skupiny L'Oréal: šampóny so skóre „A“ majú najnižší celkový vplyv na životné prostredie v porovnaní so šampónmi so skóre „E“, ktoré majú najvyšší celkový environmentálny vplyv.

Neviete sa rozhodnúť medzi dvoma produktmi? Využite environmentálne a sociálne označovanie, ktoré vám pomôže rozhodnúť sa! Objavte naše skóre starostlivosti o vlasy. Objavte naše skóre starostlivosti o vlasy

Zistite viac o našom záväzku znižovať našu environmentálnu stopu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" }
Bureau Veritas

OBJAVTE NAŠU METODIKU

Naša metodika environmentálneho a sociálneho označovania bola vytvorená v spolupráci s 11 nezávislými vedeckými odborníkmi a je v súlade s európskymi normami „Environmental Product Footprint“, ktorých cieľom je znížiť vplyv tovarov a služieb na životné prostredie prostredníctvom prístupu založeného na viacerých kritériách. Dáta v tomto hodnotení sú zároveň overené certifikátom Bureau Veritas, svetovo uznávanou nezávislou audítorskou spoločnosťou.

- Zistite viac o tejto metodike tu.

- Prístup k overovacej doložke vydanej spoločnosťou Bureau Veritas nájdete tu.

SLOVNÍK

Pictogram CO2 emissions

UHLÍKOVÁ STOPA

Množstvo skleníkových plynov (CO2) vypustených počas životného cyklu výrobku, teda v priebehu výroby ingrediencií, obalov, výroby, produktu, dopravy, používania produktu a spôsobu spracovania odpadu z obalov.

Vedeli ste?
V priemere až 70 % uhlíkovej stopy šampónov pochádza z energie potrebnej na ohrev vody v sprche.

Expertný tip od ELSEVE
Už samotným znížením teploty vody počas oplachovania šampónu môžete uhladiť povrch vlasov, zvýšiť ich lesk, a zároveň tak prispieť k zníženiu dopadu na životné prostredie.

Pictogram CO2 emissions

VODNÁ STOPA

Množstvo vody použitej počas životného cyklu produktu vrátane vody potrebnej na výrobu ingrediencií, balenia a samotného produktu v závode, ako aj vody, ktorá sa spotrebuje počas používania produktu (teda v sprche) a vody potrebnej na čistenie odpadových vôd.

Vedeli ste?
V priemere 60 % vodnej stopy šampónu alebo kondicionéru pochádza z fázy používania produktu! Preto pracujeme na spôsoboch, ako zlepšiť oplachovanie našich šampónov a kondicionérov. Vy si potom môžete vybrať dokonca aj bezoplachové prípravky, ktoré sú väčšinou šetrnejšie k našej planéte.

Expertný tip od ELSEVE
S Elseve si môžete zvoliť viacero spôsobov šetrenia vody v domácnosti, pretože sme vyvinuli bezoplachové čistiace vlasové produkty a tiež bezoplachové ošetrujúce produkty, ktoré možno použiť aj bez predchádzajúceho umývania vlasov. Vďaka našim suchým šampónom si môžete predĺžiť čas medzi umytiami a s našimi bezoplachovými sérami zase skrotiť, osviežiť a upraviť účes.

Pictogram CO2 emissions

EKOLOGICKY ZODPOVEDNÉ VÝROBNÉ ZÁVODY

Výrobné závody, ktoré z roka na rok znižujú svoje emisie skleníkových plynov (CO2), spotrebu vody a množstvo odpadu, a ktoré prispievajú k zlepšeniu lokálnej zamestnanosti - predovšetkým pre obyvateľov v neľahkej ekonomickej situácii; a poskytujú svojim zamestnancom prístup k vzdelávaniu.

Vedeli ste?

V súčasnosti je uhlíkovo neutrálnych 11 z našich 26 závodov. Vychádzame s nášho záväzku, že závody L'Oréal Paris budú využívať 100 % obnoviteľnej energie do roku 2025 tak, aby boli všetky uhlíkovo neutrálne. A tiež sme sa zaviazali, že do roku 2030 ich pretransformujeme na továrne na vodné slučky, čo znamená, že všetka priemyselná voda bude znovu spracovaná, recyklovaná a opätovne použitá v rámci kolobehu.

Pictogram CO2 emissions

FSC CERTIFIKOVANÝ PAPIER ALEBO KARTÓN

Papier, alebo kartón používaný v rámci produktových obalov pochádza výlučne z lesov, ktoré sú obhospodarované zodpovedne, spôsobom chrániacim biodiverzitu a ktoré sú nezávisle certifikované organizáciou Forest Stewardship Council (FSC).

Vedeli ste?
Všetky naše obaly a návody na použitie pochádzajú bez výnimky z udržateľne obhospodarovaných a certifikovaných lesov.

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Pictogram CO2 emissions

RECYKLOVANÝ MATERIÁL

Materiál vyrobený s použitím iných recyklovaných materiálov.

Vedeli ste?
Spoločnosť L’Oréal Paris si stanovila záväzok, že do roku 2030 budú všetky jej plastové obaly pochádzať buď z recyklovaných alebo obnoviteľných zdrojov: žiadne nebudú vyrobené z nového pôvodného plastu.

Expertný tip od ELSEVE

V L’Oréal Paris Elseve sme odhodlaní bojovať proti plastovému odpadu v kúpeľni, preto je teraz 100 % obalov našich šampónov a kondicionérov* vyrobených z recyklovaných plastov, čím sa každoročne ušetrí 6 000 ton nového plastu. A vedeli ste o tom, že aj takéto obaly sa dajú dobre recyklovať? Pre krajšie vlasy dnes a lepšiu budúcnosť našej planéty.

* S výnimkou viečok, farbív a aditív, u ktorých však hľadáme udržateľnejšie riešenia.

Pictogram CO2 emissions

RECYKLOVATEĽNÉ

Časti produktov, ktoré sa dajú zozbierať a následne spracovať špecifickým priemyselným procesom všade tam, kde to infraštruktúra umožňuje, na výrobu nového materiálu.*

*podľa definície nadácie Ellen MacArthur Foundation o celosvetovej recyklovateľnosti vo veľkom rozsahu a v praxi

Vedeli ste?
Zaviazali sme sa zabezpečiť, že do roku 2025 budú všetky naše plastové obaly znovu naplniteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Dnes sú všetky nádoby našich šampónov a kondicionérov široko recyklovateľné*.

* S výnimkou viečok, farbív a aditív, u ktorých však hľadáme udržateľnejšie riešenia.

Expertný tip od ELSEVE
Pokyny na triedenie obalov sa nachádzajú na čoraz väčšom počte produktov Elseve, čím pomáhame našim spotrebiteľom osvojiť si správne postupy triedenia.

Pictogram CO2 emissions

4 ZÁSADY PRACOVNÝCH PRÁV GLOBÁLNEHO PAKTU OSN

„Všetci priami dodávatelia komponentov pre produkty Garnier alebo ich ingrediencie sa zaviazali dodržiavať zásady pracovných noriem OSN.

  • Právo pracovníkov na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania
  • Žiadna nútená alebo povinná práca
  • Žiadna detská práca
  • Žiadna diskriminácia medzi pracovníkmi

Vedeli ste?
Od roku 2006 skupina L’Oréal vykonala viac ako 13 600 sociálnych auditov uskutočnených na pracoviskách akreditovanými tretími stranami.

Pictogram CO2 emissions

ZÁVÄZOK DODÁVATEĽOV K SPOLOČENSKEJ INKLÚZII

Ide o záväzok dodávateľov ingrediencií a obalov, ktorí sú členmi aspoň jedného programu Solidarity Sourcing skupiny L'Oréal a poskytujú tak prístup k práci a životné minimum ľuďom v sociálne a/alebo ekonomicky zraniteľných komunitách. Viac informácií o tomto programe získate kliknutím sem.

Vedeli ste?
V roku 2020 sme prostredníctvom nášho programu Solidarity Sourcing podporili 11 538 príjemcov. V súčasnosti napríklad pestovanie niektorých našich rastlinných ingrediencií, ako je arganový olej, bambucké maslo či pupočník ázijský, pomáha miestnym komunitám tým, že ponúka dôstojné pracovné podmienky, rovnaké pracovné príležitosti a poľnohospodárske metódy rešpektujúce životné prostredie a biodiverzitu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/vplyv-nasich-produktov-na-zivotne-prostredie", "name": "vplyv nasich produktov na zivotne prostredie" } } ] }