Stand Up

L’Oréal Paris vyzýva mužov a ženy, aby bojovali proti pouličnému obťažovaniu prostredníctvom programu „Stand Up“.

ČO JE „STAND UP“?

Stand Up je vzdelávací a školiaci program zameraný proti pouličnému obťažovaniu, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou L'Oréal Paris v spolupráci s odbornou mimovládnou organizáciou Hollaback!. Program ponúka osvedčenú metodológiu – 5D – ktorá pomáha mužom aj ženám bezpečne zasiahnuť, ak sú svedkami obťažovania na ulici alebo ak sú ho sami účastní.

PREČO POVSTÁVAME

Podľa štúdie IPSOS z roku 2019 o rodovej rovnosti bolo sexuálne obťažovanie vo verejnom priestore považované za najväčší problém žien a dievčat na celom svete.
Pouličné obťažovanie skutočne ženy zbavuje dôstojnosti, pocitu bezpečnosti a sebaúcty, čo je v rozpore so všetkým, čo skupina L'Oréal Paris predstavuje. Preto je také dôležité, aby sme povstali a pomohli v boji proti tomuto problému, ktorý sa týka nás všetkých.

NAŠE ZÁVÄZKY

Spoločnosť L'Oréal Paris má dlhoročné skúsenosti s posilňovaním postavenia žien, vďaka čomu pozdvihuje ich sebavedomie a pomáha ženám uvedomiť si svoju hodnotu. 
Prostredníctvom nášho medzinárodného programu „Stand Up“ chceme prispieť k vytvoreniu kultúry a spoločenstva úcty, dôstojnosti a sebahodnoty prostredníctvom posilnenia postavenia viac ako 1 milióna osôb pomocou programu 5D - na tomto školení sa dá zúčastniť online alebo fyzicky. 
Spolu s odbornou mimovládnou organizáciou Hollaback! a našimi miestnymi charitatívnymi partnermi budeme viesť školenia a angažovať sa počas celého roka prostredníctvom rôznych podujatí, napríklad Medzinárodného dňa žien (8. marca) a Medzinárodného týždňa boja proti obťažovaniu na ulici (19. - 25. apríla).

NÁŠ GLOBÁLNY PARTNER

Skupina L'Oréal Paris nadviazala globálne partnerstvo s mimovládnou organizáciou Hollaback!, ktorá sa zaoberá pouličným obťažovaním. Ich metodológia intervencie založená na programe 5D sa ukázala ako účinná, pričom znižovala sexuálne násilie na amerických kampusoch o 17 %. Viac informácií nájdete na adrese https://www.ihollaback.org/.

POVSTAŇTE S NAMI

Pripojte sa teraz ku komunite „Stand Up“ a pomôžte nám bojovať proti pouličnému obťažovaniu pomocou účasti na našom digitálnom školiacom programe tu. Naučíte sa päť rôznych spôsobov, ako bezpečne zasiahnuť, ak ste svedkom alebo obeťou obťažovania na ulici. Zúčastnite sa školiaceho programu, aby ste vedeli v prípade potreby zasiahnuť.