L'Oréal Paris sa angažuje v boji proti obťažovaniu na verejnosti

Naučte sa, ako bezpečne bojovať proti pouličnému obťažovaniu: absolvujte naše 10-minútové školenie Stand Up a naučte sa, ako reagovať, ak sa stanete svedkom alebo obeťou sexuálneho obťažovania.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" }
 • 71 %
  slovenských žien zažilo obťažovanie na verejnosti.¹
 • 62 %
  ľudí na Slovensku už bolo svedkami obťažovania na verejnosti.¹
 • 86 %
  tých, ktorí sú svedkami pouličného obťažovania, tvrdí, že neexistuje žiadne školenie, ktoré by im ukázalo, ako zasiahnuť.²
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" }

OBŤAŽOVANIE JE PROBLÉM Č. 1, KTORÉMU ČELIA ŽENY VO SVETE

Podľa medzinárodnej štúdie spoločnosti L’Oréal Paris a jej partnera, výskumnej spoločnosti Ipsos², bolo sexuálne obťažovanie na verejných miestach označené za najvýznamnejší problém, ktorému čelia ženy z celého sveta. Pouličné obťažovanie je skutočne prekážkou v ich každodennom živote, okráda ich o pocit bezpečia a vlastnú sebaúctu. Je v rozpore s hodnotami posilnenia postavenia žien, ktoré si L’Oréal Paris nesie vo svojej DNA. Preto sa spoločnosť zaviazala postaviť sa proti obťažovaniu na verejnosti v globálnom meradle.

1. Prieskum o sexuálnom obťažovaní na verejných miestach na Slovensku, ktorý uskutočnila značka L'Oréal Paris v spolupráci so spoločnosťou Ipsos na vzorke 1 011 ľudí, február 2022.
2. Medzinárodný prieskum o sexuálnom obťažovaní vo verejných priestoroch, ktorý uskutočnila spoločnosť L’Oréal Paris s agentúrou Ipsos, s údajmi zozbieranými v 15 krajinách s viac ako 15 500 účastníkmi v marci 2021.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "How to", "description": "Objavte Stand Up, náš globálny školiaci program proti obťažovaniu na verejnosti", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.sk/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/tsh/standup/video-standup-eva.jpg?rev=2c3f8c8f1e2446cb8a8cb3525a48571d", "uploadDate": "2022-08-08T18:49:55+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/68_d450QuSo" }

ABSOLVUJTE ŠKOLENIE A PRIDAJTE SA K L'ORÉAL PARIS V BOJI PROTI OBŤAŽOVANIU NA VEREJNOSTI

Spoločnosť L’Oréal Paris spustila program Stand Up Against Street Harassment 8. marca 2020 v spolupráci s Right To Be (predtým Hollaback!), mimovládnou organizáciou, ktorá sa špecializuje na boj proti všetkým formám obťažovania. Na Slovensku program podporuje nezisková organizácia KonsentProstredníctvom nášho medzinárodného školiaceho programu Stand Up chceme prispieť k osvete v oblasti rešpektu, dôstojnosti a hodnoty človeka tým, že do konca roku 2022 poskytneme viac ako 1,5 miliónu ľudí školiaci program s metódou 5D organizácie Right To Be. Metóda 5D zahŕňa päť jednoduchých a účinných nástrojov, ktoré pomáhajú ľuďom bezpečne zasiahnuť, keď sa stanú svedkami alebo obeťami obťažovania na verejnosti:

 • Distract - zaskoč páchateľa,
 • Delegate - zavolaj pomoc,
 • Document - zdokumentuj,
 • Delay - získaj čas,
 • Direct - zakroč priamo.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" } { "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" }

GLOBÁLNE HNUTIE: TAKMER 800 000 ĽUDÍ ABSOLVOVALO ŠKOLENIE STAND UP

S podporou miestnych charitatívnych partnerov spustilo školiaci program Stand Up už 37 krajín, pričom bolo vyškolených takmer 800 000 ľudí na celom svete. Sociálny prieskum spoločnosti L'Oréal Paris³ a jej výskumného partnera Ipsos v roku 2022 odhalil, že program Stand Up účastníkom školenia výrazne pomohol, pretože im dodal silu sebavedome kráčať po uliciach a konať: 97 % svedkov pouličného obťažovania je po absolvovaní školenia Stand Up schopných zasiahnuť. Navyše 90 % vyškolených ľudí tvrdí, že teraz už vedia, ako bojovať proti pouličnému obťažovaniu, ak sú jeho svedkami.

3. Prieskum sociálneho vplyvu školenia Stand Up Against Street Harassment, ktorý uskutočnila spoločnosť L’Oréal Paris s agentúrou Ipsos, s údajmi zozbieranými v 4 krajinách s viac ako 4 967 účastníkmi v marci 2022.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" } { "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" }
Stand Up Lipstick

RÚŽ NEZNAMENÁ SÚHLAS!

Symbolom projektu StandUp je červený a ikonický odtieň hydratačného rúžu Color Riche v limitovanej kolekcii s príznačným názvom Lipstick is not a yes, teda že rúž neznamená súhlas. Všetok výťažok* z predaja tohto rúžu je venovaný neziskovej organizácii Konsent. Výrazne červený odtieň rúžu Color Riche sa zrodil v roku 1985 s poslaním dodať všetkým ženám sebavedomie a podporiť ich krásu. V roku 2022 bol tento ikonický odtieň znovuzrodený ako symbol projektu, ktorý má ženám navrátiť sebadôveru sa bez strachu pohybovať na verejnom priestore. Pretože červené pery neznamenajú súhlas.

*Výťažkom v tomto prípade rozumieme marketingovú maržu, ktorú je možné charakterizovať ako hrubú maržu po odpočítaní marketingových nákladov. Rúž je možné zakúpiť v predajniach dm v období 1.-15.10. 2022.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/stand-up" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/stand-up", "name": "stand up" } } ] }