Náš vedecký výskum

Zavádzanie vedeckých pokrokov pre vyššiu efektívnosť
Naša misia sa začína razením cesty vedeckému pokroku. Vyššia účinnosť našich prípravkov bola odskúšaná a testovaná a dokazuje ju aj množstvo údajov zhromaždených za niekoľko rokov.

Naším cieľom je dosiahnuť viditeľné, overené výsledky. To je jadrom našej práce v súčasnosti, ako aj celej našej činnosti od založenia spoločnosti L’Oréal pred viac ako 110 rokmi.

Vysoká účinnosť dekoratívnej kozmetiky, prípravkov starostlivosti o pleť a vlasy, farieb na vlasy a produktov pre mužov L’Oréal Paris je plodom najmodernejších vedeckých poznatkov získaných našimi tímami zloženými zo 4 000 výskumníkov v 21 výskumných centrách po celom svete. Vďaka tejto rozsiahlej sieti dokážeme prinášať inovácie založené na merateľných výsledkoch a vyrastajúce zo širokého výskumu, ktoré každej žene v jej jedinečnosti ponúkajú viditeľné, dokázané výsledky.

V laboratóriách L’Oréal Paris naše tímy zanietených vedcov (biológov, farmaceutov, biochemikov a chemikov) spolupracujú na vytváraní dokonalých produktov.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nas-vedecky-vyskum" }
Brand Section Science Image 1

Keď sa veda spojí s údajmi, dochádza k významnej inovácii

Vedecké úsilie bolo vždy hnacím mechanizmom zmýšľania a odbornosti v spoločnosti L’Oréal – pôvodne ju predsa založil vizionársky chemik Eugène Shueller. Naše tímy po celom svete úzko spolupracujú, aby vyvíjali najmodernejšie prípravky založené na dokázaných výsledkoch. Len na bezpečnosť a účinnosť produktov sa špecializuje viac ako sto odborníkov a všetky naše zloženia sú dôkladne testované, aby sa zaistilo, že rôzne zložky spolu pôsobia harmonicky a používajú sa v bezpečných množstvách.

Zásadné je vytváranie nástrojov na meranie výsledkov akéhokoľvek vedeckého pokroku. Preto spoločnosť L’Oréal vyvinula atlasy pleti všetkých etnických skupín. Chce tak objektívne porovnať účinky produktov a procedúr. Každý produkt sa testuje v širokej škále odtieňov a typov pleti a vlasov a v rôznych vekových skupinách.

Vďaka týmto údajom a poznatkom môžeme zaručiť odskúšané a otestované výsledky a skutočne vyššiu účinnosť. A práve vďaka tomuto transparentnému, humánnemu prístupu k vede sme si vybudovali a naďalej budujeme dôveru spotrebiteľov.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nas-vedecky-vyskum" }
Brand Section Science Image 2

Platforma The Other Side

Zaväzujeme sa poskytovať informácie o našich zložkách – ako fungujú, odkiaľ pochádzajú a do akej miery sú bezpečné. Vďaka našej špecializovanej platforme The Other Side umožňujeme spotrebiteľom nahliadnuť do zákulisia a dozvedieť sa viac o pokročilom výskume, ktorý stojí za našimi produktmi. Poskytujeme tu podrobnosti o zložení našich prípravkov (definície viac ako 400 zložiek), ako aj údaje o bezpečnosti a ekologickom vplyve našich produktov, čím sa približujeme spotrebiteľom a získavame si ich rastúcu dôveru.

Alternatívy testovania na zvieratách: Episkin, významný pojem vo svetovej vedeckej komunite

L’Oréal ako priekopnícka spoločnosť v boji proti testovaniu na zvieratách zakázala tieto postupy vo svojich laboratóriách v roku 1989, skoro 15 rokov predtým, ako nadobudli účinnosť súvisiace európske nariadenia. Produkty L’Oréal Paris nie sú testované na zvieratách dokonca ani v Číne, kde právne predpisy dopĺňame našimi testovacími protokolmi.

Episkin, technológia zrekonštruovanej kože vo vlastníctve spoločnosti L’Oréal, ktorá bola vyvinutá pred viac ako 30 rokmi, je jasným príkladom, že skupina ide systematicky ešte ďalej, ako to vyžadujú regulačné požiadavky. Reprodukciou štruktúry kože a podmienok aplikácie produktu dokáže táto technológia predpovedať bezpečnosť a účinnosť zložky alebo produktu ešte pred ich klinickým testovaním. V centre prediktívneho hodnotenia spoločnosti L’Oréal v lyonskej štvrti Gerland sa každý rok vyrobí 130 000 jednotiek zrekonštruovaného tkaniva, zatiaľ čo v prevádzke v šanghajskom obvode Pchu-tung boli v roku 2010 zrekonštruované prvé ázijské typy kože.

Episkin je dodnes jedinou technológiou zrekonštruovanej kože schválenou Európskou komisiou.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nas-vedecky-vyskum" }
Brand Section Science Image 3
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/nas-vedecky-vyskum", "name": "nas vedecky vyskum" } } ] }