Naša etika

Spoločnosť L'Oréal sa už pred viac ako 30 rokmi zaviazala netestovať svoje produkty na zvieratách.
L´Oréal netestuje žiaden zo svojich produktov alebo prísad na zvieratách.
Viac ako 30 rokov stojíme na čele alternatívnych metód testovania.
Zdravie a bezpečnosť našich spotrebiteľov boli pre L´Oréal vždy absolútnou prioritou.
Rovnako dbáme na životné podmienky zvierat.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
The Other Side Our Ethics Image 1
Otázka testovania na zvieratách bola nastolená občianskou spoločnosťou, respektíve v regulačnom rámci okolo roku 2000. Už dávno predtým L'Oréal vyvinul alternatívne metódy založené na jedinečnej technológii rekonštrukcie ľudskej pokožky, po ktorej nasledovali aj iné druhy tkanív ako rohovka či sliznice.
L´Oréal ako skutočný priekopník vo svojej oblasti rekonštruoval modely ľudskej pokožky v laboratóriách od roku 1979. Tieto metódy boli v tom čase schválené príslušnými orgánmi. Boli vytvorené aj ďalšie nástroje umožňujúce vypracovať autentické integrované stratégie hodnotenia bezpečnosti ako alternatívu k testovaniu na zvieratách. V roku 1989 spoločnosť L´Oréal úplne ukončila testovanie svojich výrobkov na zvieratách, teda o 14 rokov skôr, ako to vyžadovalo príslušné nariadenie.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }

Často kladené otázky

Prečítajte si všetky odpovede
OTÁZKA
1

Testuje L’Oréal svoje výrobky na zvieratách?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
Spoločnosť L´Oréal netestuje žiaden zo svojich produktov ani prísad na zvieratách. Viac ako 30 rokov sa angažuje v popredí alternatívnych metód. V roku 1989 spoločnosť L´Oréal úplne ukončila testovanie svojich výrobkov na zvieratách, teda o 14 rokov skôr, ako to vyžadovalo príslušné nariadenie.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
OTÁZKA
2

Aké alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách vyvinula spoločnosť L’Oréal?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
Od roku 1979 spoločnosť L´Oréal rekonštruuje modely ľudskej kože v laboratóriách s cieľom vypracovať testy bezpečnosti in vitro bez testovania na zvieratách. Spoločnosť sa tak dostala do popredia v rámci alternatívnych metód hodnotenia bezpečnosti. Odvtedy spoločnosť L'Oréal otvorila v Lyone (Francúzsko), Šanghaji (Čína) a Riu (Brazília) centrá Episkin*, v ktorých sa vytvárajú rekonštruované modely ľudskej pokožky. Okrem rekonštruovaných kožných modelov má L´Oréal v rámci svojich predikčných modelov hodnotenia veľkú skupinu nástrojov, ktoré nezahŕňajú zvieratá, napríklad molekulárne modelovanie, expertné toxikologické systémy, zobrazovacie techniky a mnoho ďalších.
Ak sa chcete dozvedieť viac o predikčných modeloch hodnotenia kliknite sem.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
OTÁZKA
3

Ak netestujete svoje produkty na zvieratách, prečo je L'Oréal stále na zozname spoločností PETA, ktoré testujú?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
L´Oréal netestuje žiaden zo svojich produktov alebo prísad na zvieratách. Napriek tomu, keďže sa naše výrobky predávajú v Číne, spoločnosť L´Oréal stále figuruje na zozname spoločností PETA, ktoré testujú na zvieratách. V Číne zdravotné úrady stále vyžadujú a vykonávajú testovanie určitých výrobkov na zvieratách.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
OTÁZKA
4

Prečo teda stále pôsobíte v Číne?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
Tým, že spoločnosť L'Oréal pôsobí v Číne, môže pomôcť k rozvoju právnych predpisov týkajúcich sa testovania na zvieratách. L'Oréal je najaktívnejšia spoločnosť, ktorá spolupracuje s čínskymi orgánmi na úplnom zrušení testovania na zvieratách. Výsledkom je, že veľká väčšina výrobkov, ktoré predávame v Číne, sa už na zvieratách netestuje.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
OTÁZKA
5

Aké konkrétne kroky podnikla spoločnosť L'Oréal, aby bolo ukončené testovanie na zvieratách v Číne?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
Spoločnosť L'Oréal sa už viac ako 10 rokov aktívne zapája do spolupráce s čínskymi orgánmi a vedcami s cieľom rozpoznať alternatívne metódy testovania a umožniť, aby kozmetické právne predpisy smerovali k úplnému zrušeniu testovania na zvieratách. V dnešnej dobe sa teda väčšina našich produktov vyrábaných a predávaných v Číne, ktoré sa nazývajú „nefunkčné“ (bez biologickej aktivity), už netestuje na zvieratách. Tieto „nefunkčné produkty“ zahŕňajú kategóriu starostlivosti o pleť, mejkap a šampóny. V roku 2014 sme otvorili centrum Episkin* v Šanghaji, ktoré nám umožňuje vyrábať rekonštruovanú pokožku. Tieto modely rekonštruovanej ľudskej pokožky sa používajú na testy bezpečnosti in vitro, pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá a sú k dispozícii čínskym orgánom.
*Episkin je rekonštruovaný model ľudskej pokožky.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }

V spoločnosti L'Oréal netestujeme žiadne zo svojich výrobkov alebo prísad na zvieratách a stojíme na čele alternatívnych metód.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
Niektoré zdravotnícke orgány sa napriek tomu môžu samy rozhodnúť testovať určité kozmetické výrobky na zvieratách, čo sa stále deje v Číne. Za posledných 10 rokov bol L'Oréal najaktívnejšou spoločnosťou v snahe, aby čínske orgány a vedci uznali alternatívne metódy testovania, čím sme prispeli k vývoju kozmetických predpisov smerom k úplnému a definitívnemu zrušeniu testovania na zvieratách.
Od roku 2015 sa väčšina našich produktov vyrobených a predávaných v Číne, rovnako ako všetky naše „nefunkčné produkty" starostlivosti o pleť (bez akejkoľvek biologickej aktivity), už netestujú na zvieratách.
Od 80. rokov 20. storočia spoločnosť L'Oréal verila, že budúcnosť hodnotenia bezpečnosti závisí od vývoja alternatívnych „prognostických“ stratégií, ktoré zabránia testovaniu na zvieratách. Tento prístup bol vybudovaný vďaka významnému vedeckému pokroku v oblasti rekonštruovanej ľudskej pokožky, molekulárneho modelovania a vysokovýkonného spracovania údajov. Uplynulo dvadsaťsedem rokov, odkedy naši špičkoví odborníci vytvorili prvý model rekonštruovanej ľudskej pokožky, čo spôsobilo radikálnu zmenu na medzinárodnej úrovni! Znamená to, že testovanie na zvieratách mohlo byť zastavené už v roku 1989, teda o 14 rokov skôr, ako to vyžadovali právne predpisy a vôbec to neznížilo bezpečnosť našich výrobkov. Naše alternatívne a prediktívne modely hodnotenia sú podporované medzinárodnou vedeckou komunitou pod názvom „toxikológia 21. storočia (Tox21)“.
Táto spolupráca ukazuje úsilie a vedomosti našich laboratórií a poháňa naše inovácie.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
The Other Side Our Ethics Image 2
Tkanivové inžinierstvo predstavuje výrobu rekonštruovaných ľudských tkanív, ako sú tkanivá kožnej sliznice či rohovky. L'Oréal používa túto pokročilú techniku na testovanie účinkov nových molekúl a vedecky predpovedá ich priaznivé účinky (filtrovanie slnečných lúčov, boj proti starnutiu pokožky atď.) alebo škodlivé účinky (podráždenie, alergie, endokrinné poruchy atď.).
Existujú rôzne modely rekonštruovanej pokožky. Tieto môžu byť použité na štúdium molekúl aktívnych zložiek, buď samostatne alebo ich kombináciou. Spoločnosť L'Oréal používa tieto modely, aby porozumela, ako molekuly reagujú na určité typy pleti, a dokáže tak predpovedať ich účinnosť ešte pred ich zaradením do finálneho zloženia kozmetického výrobku.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/nasa-etika", "name": "nasa etika" } } ] }