Účinnosť produktov

Laboratóriá L‘Oréal Paris sa naplno venujú výskumu a tvorbe bezpečných a účinných zložení produktov L’Oréal Paris. Všetci členovia tímu sú odborníci pôsobiaci v rôznych odvetviach (biológia, farmácia, biochémia alebo chémia) a svojou prácou sú skutočne nadšení.

Umenie vytvárať správne receptúry

Tento rad vedných disciplín predstavuje trvalý prínos v spolupráci s mnohými našimi partnermi počas procesu tvorby jednotlivých produktov, až pokým sa nedostanú k našim zákazníkom. Naše výskumné tímy nám poskytujú odborné znalosti v oblasti účinných látok a fyziológie kože, aplikovaného výskumu v oblasti receptúr, analýzy, mikrobiológie, chemickej fyziky a hodnotenia účinnosti.

Marketingový tím zabezpečuje, aby produkt vyhovoval potrebám spotrebiteľov a kozmetický priemysel nám umožňuje garantovať kvalitu našich výrobkov vyrábaných vo veľkých množstvách.

Je potrebné si uvedomiť, že skôr ako sa daný produkt dostane do obchodov, sa na jeho tvorbe podieľa viac ako 100 odborníkov!

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }
The Other Side Texture Image 2
OTÁZKA
1

Ako vytvárame tie najúčinnejšie receptúry?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }

Po prvé, receptúra je komplexnou kombináciou účinných látok, ktoré reagujú s inými zložkami. Aby sa dosiahla ich optimálna účinnosť, musia sa uchovávať takým spôsobom, aby zostali stabilné. Naše jedinečné znalosti zahŕňajú výpočet dávky týchto účinných látok s ohľadom na:
Tvorbu čo najbezpečnejších, najúčinnejších, jedinečných a senzorických kozmetických výrobkov v súlade s našou značkou.

Tento proces pozostáva z niekoľkých fáz:  starostlivý výber účinných látok a prísad s ohľadom na ich obmedzenia s cieľom vytvoriť inovatívne zloženia a z nich kozmetický výrobok, ktorý zaujme spotrebiteľa svojimi senzorickými vlastnosťami a účinnosťou. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sa každý výrobok dostal k spotrebiteľovi s dôkazom, že spĺňa kritériá účinnosti, bezpečnosti a kvality.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }
The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
2

Ako hodnotíme účinnosť našich výrobkov?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }

Účinnosť bola pre nás vždy veľmi dôležitým kritériom pred uvedením nového produktu na trh. V sedemdesiatych rokoch bolo v spoločnosti L'Oréal založené oddelenie starostlivosti o pleť a v rovnakom čase bolo zriadené špecializované oddelenie zamerané na metódy hodnotenia účinnosti. Odvtedy naši vedci neustále pracujú na vývoji produktov starostlivosti o pleť s čoraz lepšou účinnosťou. Kombinujú pritom technológie receptúr a látok s preukázanou účinnosťou pomocou testov in vitro a in vivo, inštrumentálnych biofyzikálnych metód a klinických testov vykonávaných nezávislými inštitútmi.

Na dosiahnutie pokroku si každá vedecká, lekárska či technická disciplína vyžaduje spoľahlivé a zodpovedajúce meracie prístroje, aby bolo možné charakterizovať a popísať študované populácie vo východiskovom bode.  Tieto prístroje sú nevyhnutné pre výskumných pracovníkov a odborníkov na vyhodnotenie výsledkov svojej činnosti. Atlasy pokožky boli vyvinuté a publikované odborníkmi spoločnosti L'Oréal, aby objektívne porovnávali účinky produktov a ošetrení, ktoré vyvíjajú, s využitím rovnakých hodnotiacich kritérií pre ten ktorý kontinent.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }
The Other Side Our Efficacy Image 1
OTÁZKA
3

Keď hovoríme o zložení, sú v rôznych kultúrach rozličné očakávania?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }

Každý región sveta má svoje kultúrne a klimatické špecifiká, takže ženy s rôznymi typmi pleti majú aj odlišné potreby. Napríklad v Ázii sa starnutie pokožky prejavuje najmä jej stmavnutím, zatiaľ čo v Európe sú prvou známkou starnutia pokožky vrásky. Preto spoločnosť L'Oréal Paris založila laboratóriá v rôznych regiónoch sveta: v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Japonsku, Číne, Indii a Afrike. Ich cieľom je vytvoriť a prispôsobiť receptúry špecifickým potrebám zákazníčok v konkrétnej oblasti, čo je úžasné pre všetkých! Tieto poznatky a spolupráca s našimi laboratóriami po celom svete sú obrovským zdrojom inšpirácie pre naše inovácie.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }
The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
4

Aké environmentálne výzvy reflektujete pri tvorbe vašich produktov?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" }

Našou prvoradou výzvou je inovácia. Inými slovami, je potrebné integrovať najnovšie vedecké údaje a poznatky o pokožke a jednotlivých prísadách a priniesť ženám nové riešenia, a zároveň zabezpečiť, aby sme zosúladili environmentálne a sociálne ciele spoločnosti L'Oréal s účinnosťou a kvalitou našich výrobkov. Vždy berieme do úvahy vplyv účinných látok a surovín, ktoré používame a tiež ich pôvod.

SPOT (nástroj určený na optimalizáciu trvalo udržateľného produktu) je jedinečný a inovatívny. Bol vyvinutý spoločnosťou L'Oréal na hodnotenie celkového vplyvu kozmetického výrobku. Metodológia SPOT ako prvá v odvetví kvantifikuje sociálne a environmentálne účinky všetkých našich výrobkov v každom aspekte životného cyklu produktu.

SPOT je výsledkom spolupráce rôznych tímov spoločnosti L'Oréal – pre trvalo udržateľný rozvoj, obaly a výskum – a externých medzinárodných odborníkov. Metodológia bola implementovaná do všetkých výrobkov skupiny L'Oréal v roku 2017 a v súčasnosti je plne integrovaná do dizajnu a marketingu všetkých našich nových produktov.

Viac informácií nájdete tu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/ucinnost-produktov", "name": "ucinnost produktov" } } ] }