L’Oréal Paris posilňuje postavenie režisérok krátkych filmov prostredníctvom svojho inauguračného ocenenia „Lights on Women“

Ženy sú vo filmovom priemysle zastúpené stále nedostatočne. Od roku 2019 v Hollywoode pôsobilo len 10,7 % filmových režisérok a za takmer sto rokov iba 7 žien získalo nomináciu na Oscara za najlepšiu réžiu. L’Oréal Paris, ako feministická značka, pokračuje ďalej vo svojom záväzku po boku žien uvedením špeciálnej ceny pre nádejné tvorkyne krátkych filmov.

PODPOROU TALENTOVANÝCH ŽIEN CHCEME POZITÍVNE OVPLYVNIŤ FILMOVÝ PRIEMYSEL

So svojím flexibilným formátom a relatívne nízkym vstupným prekážkam sa krátke filmy dlho považovali za budúcnosť filmového priemyslu.

Ocenenie Lights on Women bude povzbudením pre začínajúce režisérky krátkych filmov, aby nasledovali svoje tvorivé ambície. Zároveň im poskytne financovanie, ktoré im umožní prekonávať bariéry, s ktorými sa stretávajú. Táto udalosť sa organizuje v spolupráci so Súťažou krátkych filmov Festivalu v Cannes a nadáciou Cinéfondation, pričom víťaz bude určený z výberu tejto súťaže a z programov krátkych filmov medzinárodných filmových škôl. Vďaka privilegovanému vzťahu s ikonickými herečkami, ktoré stelesňujú talent, bojovnosť a sebarealizáciu, sa L’Oréal Paris stala najlegitímnejšou značkou, ktorá sa chopila tejto iniciatívy. Iba 21,3 % krátkych filmov režírujú ženy. Ich ochota prekračovať diaľky vďaka svojim ambíciám nám za tento záväzok stojí!

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/lights-on-women-award" }

“Toto vzrušujúce partnerstvo s L’Oréal Paris predstavuje prirodzené rozšírenie trvalej podpory značky pre Cannes a širšiu filmovú komunitu.”

Thierry Frémaux, riaditeľ medzinárodného filmového festivalu v Cannes

JEDINEČNÉ UZNANIE PRE PODPORU KREATIVITY A POSILNENIE POSTAVENIA

Víťazka inauguračného ocenenia Lights On Women získa finančnú podporu až do výšky 30 000 eur. Toto jedinečné uznanie jej zároveň poskytne platformu pre lepšie zviditeľnenie a prístup do „sesterskej komunity“ filmových talentov.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/lights-on-women-award" }
Kate Winslet 2

KATE WINSLET, NAŠA INŠPIRUJÚCA PREDSEDKYŇA POROTY

O konečnom výbere rozhodne oscarová víťazka a hovorkyňa L’Oréal Paris Kate Winslet počas slávnostného odovzdávania špeciálnych cien na večere Jeune Cinéma v Cannes 16. júla.

Sme hrdí na toto zmysluplné sponzorstvo. Kate Winslet silou svojho hlasu, svojou inteligenciou a svojím záväzkom v rámci OSN v boji proti násiliu páchanému na ženách, stelesňuje všetky hodnoty ocenenia Lights On Women. Teraz i v časoch než sa stala hviezdou, Kate sa nebojí ostať neustále sama sebou. Disponuje značným kapitálom empatie a jedinečnou blízkosťou k ženám. Komunita žien by si nemohla priať lepšiu ambasádorku.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/lights-on-women-award" }

“Je mi cťou predsedať porote pri príležitosti tohto pozoruhodného uznania filmárok a osláviť ich neuveriteľný talent. Je nevyhnutné, aby sme ako komunita spolupracovali pri presadzovaní rodovej parity v našom priemysle a teším sa, že môžem podporiť značku L’Oréal Paris v tejto dôležitej iniciatíve.”

Kate Winslet
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/lights-on-women-award", "name": "LightsonWomenAward" } } ] }