Ďakujeme, že ste navštívili internetové stránky L´Oréal Paris. Vážime si vašu dôveru, a preto sme stanovili Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania cookies, kde vysvetľujeme ako zbierame, chránime, zdieľame a využívame vaše údaje ako súčasť našich technologických platforiem, vrátane a bez obmedzenia, stránok našej spoločnosti, internetových stránok, sponzorovaných stránok na sociálnych sieťach, mobilných stránok a mobilných aplikácií (ďalej "Stránky"). Používaním Stránok vyjadrujete súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami používania cookies a súhlas s vyššie popísanými postupmi.

 • Zhromažďovanie údajov

 • Stránky môžete navštíviť a prezerať si ich aj bez poskytnutia údajov, na základe ktorých je možné vás identifikovať. Tým si však môžete obmedziť svoju schopnosť prijímať niektoré z prvkov/funkcií, produktov či služieb od Nás.
  Údaje, ktoré poskytnete môžu obsahovať Osobné údaje (údaje používané pri tom, keď vás identifikujeme) ako vaše meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, demografické údaje (PSČ, vek) či platobné informácie (ako číslo účtu či kreditnej karty), keď uskutočňujete nákup. Typ Osobných údajov, ktoré uchovávame sa môže meniť v závislosti od toho, aké funkcie Stránok využívate. Pokiaľ sa na stránkach zaregistrujete, potvrdíte reklamu, zvolíte si prijímanie e-mailov či iných ponúk a foriem komunikácie, my tieto poskytnuté údaje zozbierame a uchovávame. Je možné, že vás požiadame o poskytnutie ďalších informácií, napr. demografických údajov ako pohlavie, vek alebo vašich preferencií v súvislosti s produktmi a záujmami.
  Identifikátory zariadenia: L´Oréal Paris automaticky zaznamenáva IP adresu alebo inú jedinečnú formu identifikácie ("Identifikátor zariadenia") počítača, mobilného zariadenia, technológie či iného zariadenia (ďalej "Zariadenie"), ktoré používate pri vstupe na Stránky. Identifikátor zariadenia je číslo, ktoré je automaticky priradené vášmu Zariadeniu, keď vstupujete na webové stránky alebo ich servery, a naše počítače identifikujú vaše Zariadenie na základe jeho Identifikátora zariadenia. Okrem iného môžeme Identifikátor zariadenia použiť na spravovanie Stránok, pomoc pri diagnostike problémov našich serverov, analýzu trendov, sledovanie pohybu používateľov na stránkach, či aby sme mohli identifikovať vás a váš nákupný zoznam a zhromažďovať rozsiahle demografické informácie na súhrnné účely. 
  Zaregistrovať a prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom svojho účtu na sociálnych sieťach, vrátane vášho profilu na Facebooku. Keď na prihlásenie na Stránky použijete svoj účet zo sociálnych sietí, je možné, že budete môcť využívať niektoré zo sociálnych funkcií Stránok. Pri prihlasovaní z Facebooku, vás Facebook požiada o povolenie zdieľať niektoré údaje z vášho facebookového profilu so Stránkami. Tie môžu zahŕňať vaše meno, priezvisko, pohlavie, profilovú fotografiu, zoznam priateľov, link na váš facebookový profil, obľúbené stránky či iné dáta, ktoré sú súčasťou vášho profilu alebo profilu vašich priateľov. Tieto informácie sú zhromažďované Facebookom a sú nám poskytnuté na základe Politiky ochrany osobných údajov Facebooku. Informácie, ktoré získame z Facebooku môžete kontrolovať nastavením súkromia na svojom facebookovom účte.
  Informácie zbierané z mobilných aplikácií: Niektoré z našich mobilných aplikácií obsahujú voľbu zadať lokalizáciu, na základe ktorej sú poskytované lokálne služby, ako napr. lokátor obchodov, miestne počasie, výhodné ponuky či iný personalizovaný obsah. Niektoré z našich mobilných aplikácií obsahujú tiež voľbu "push notifikácií". Väčšina mobilných zariadení vám umožňuje lokalizačné služby alebo push notifikácie vypnúť. V prípade, že súhlasíte s lokalizačnými službami, budeme zhromažďovať údaje o wi-fi routeroch a ID mobilných veží najbližšie k vám, aby sme vám poskytli požadované lokalizačné služby, a nie na vašu identifikáciu.
  Údaje o využívaní Stránok: L´Oréal a jeho poskytovatelia služieb z tretích strán môžu využívať takisto viacero technológií, ktoré pasívne či automaticky zbierajú údaje o tom, ako sú stránky prístupné a využívané ("Údaje o používaní"), vrátane informácií o type vášho prehliadača, type zariadenia, operačnom systéme, verzie aplikácie, prezeraných stránkach, čase strávenom na stránke, predchádzajúcom zobrazení stránok či o využívaní funkcií alebo aplikácií na Stránkach. Tieto štatistické dáta nám pomáhajú porozumieť, čo je pre používateľov na Stránkach zaujímavé a relevantné tak, aby sme ich obsah mohli čo najlepšie prispôsobiť. 
  Cookies: Podobne ako iné internetové stránky, používame "cookies", čo sú dátové súbory umiestnené v Zariadení a využívané pri návšteve Stránok na uľahčenie navigácie a vaše osobné nastavenie vrátane reklamných ponúk na mieru. Cookies vás takisto môžu spájať so stránkami sociálnych sietí ako Facebook a Twitter a v prípade, že túto voľbu zadáte, umožňujú nadviazať spojenie medzi vašimi aktivitami na Stránkach a vašimi aktivitami na sociálnych sieťach. Cookies používame aj na funkciu "Pošli priateľovi" alebo na odmeňovanie ponúk, ktorých sa môžete zúčastniť. Ďalej cookies využívame na sledovanie účtu, ktorý postúpil ponuku a na sledovanie toho, či sa "priateľ" zaregistruje alebo urobí nákup tak aby mohol následne postupujúci získať odmenu či ponuku. My, alebo naši predajcovia, si môžeme umiestňovať cookies či podobné súbory na vašom Zariadení aj z bezpečnostných dôvodov, na uľahčenie navigácie stránok a vaše osobné nastavenie počas vašej návštevy na našich Stránkach (napr. že nám umožníte selektovať reklamy a ponuky, ktoré vás oslovujú na základe vašich záujmov, preferencií, lokalizácie či demografických informácií).
  Pokiaľ preferujete cookies neakceptovať, zmeníte nastavenie vášho prehliadača tak, aby zaznamenával, keď cookie súbor dostanete a umožnil vám ho akceptovať alebo zamietnuť. Alebo nastavíte svoj prehliadač tak, že automaticky neprijme žiadne súbory cookies. V každom prípade, si prosím, buďte vedomí, že niektoré funkcie a služby na našich Stránkach následne nemusia pracovať správne, pretože nemusia byť schopné vás rozpoznať a priradiť  k vášmu účtu. Navyše ponuky, ktoré poskytujeme pri návšteve našich Stránok, nemusia byť pre vás relevantné a zamerané na vaše záujmy.
  Pixely: Používame pixelové značky, transparentné grafické obrázky umiestnené na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré indikujú, že stránka alebo správa už boli videné alebo naznačia vášmu prehliadaču, aby získal obsah z iného servera. Tieto súbory nám taktiež poskytnú informáciu o tom, že ste si otvorili od nás e-mailovú správu. 

 • Údaje od tretích strán

 • Údaje o vás môžeme prijímať aj od tretích strán, ktoré spravujú naše produkty alebo reklamné ponuky v prípade, že sa prihlásite odoberať od nás informácie. Môžete sa tiež prihlásiť na účasť v aplikácii alebo na sociálnej stránke tretích strán, cez ktoré nám umožníte zbierať (alebo zdieľať treťou stranou) údaje o sebe vrátane Údajov o využívaní Stránok a Osobných údajov. Údaje o vás môžeme získavať aj z vonkajších záznamov tretích strán, ako sú napríklad marketingovo zamerané alebo demografické údaje, ktoré majú zvýšiť našu schopnosť prispôsobiť náš obsah, produkty a služby tak, ako by vás mohli zaujímať. Údaje, ktoré o vás prostredníctvom Stránok zhromažďujeme, môžeme dopĺňať takými informáciami od tretích strán, aby sme boli schopní zvýšiť naše služby, prispôsobiť obsah na mieru pre vás a/alebo ponúknuť vám príležitosti na nákup produktov alebo služieb, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. V prípade, že spojíme tieto údaje s tými, ktoré zaznamenávame prostredníctvom Stránok, spadajú tieto informácie pod Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania cookies, pokiaľ neuvedieme inak.

 • Využívanie a zdieľanie údajov

 • L´Oréal Paris používa zozbierané informácie o vás na viacero obchodných účelov vrátane toho, že: reaguje na vaše otázky a požiadavky; poskytuje vám prístup k niektorým častiam a funkciám Stránok; overuje vašu identitu a plní nákupy produktov; komunikuje s vami v súvislosti s vaším účtom a aktivitami na Stránkach zasielaním upozornení o všetkých zmenách v rámci podmienok L´Oréal Paris; prispôsobuje obsah, reklamy a ponuky, ktoré vám poskytujeme; zlepšuje Stránky. Čo sa týka interných obchodných účelov; umožňuje vám prihlásiť sa pomocou účtu zo sociálnej siete a zdieľať aktivity na vašom profile na stránke sociálnych médií ako Facebook spracovaním aplikácií a transakcií. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a Podmienkach používania cookies, nebudeme poskytovať žiadne z vašich osobných údajov niektorej z tretích strán bez vášho výslovného súhlasu. S tretími stranami smieme zdieľať informácie neosobného charakteru, ako sú súhrnné štatistiky používateľov, demografické informácie a údaje o využívaní Stránok. Vaše údaje môžeme zdieľať tak, ako ste ich poskytli a ako bolo uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a Podmienkach používania cookies v týchto prípadoch:
  Tretie strany poskytujú služby v našom zastúpení: Môžeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami uskutočňujúcimi činnosti v našom zastúpení (alebo v zastúpení našich partnerov) ako napr. poskytovateľom služieb, ktorí spravujú alebo spracovávajú naše Stránky, analyzujú dáta, spracovávajú transakcie a platby, plnia objednávky či poskytujú servis pre spotrebiteľov; ďalej inzerentom; sponzorom či ďalším tretím stranám, ktoré sa zúčastňujú na spravovaní našich reklamných akcií, súťaží, lotérií, prieskumov, alebo ktoré poskytujú marketingovú či propagačnú pomoc. Vaše osobné údaje môžu byť použité nami alebo zdieľané s našimi dcérskymi spoločnosťami, filiálkami, sponzormi, partnermi, inzerentmi alebo inými tretími stranami, ktoré vám poskytujú informácie o produktoch a propagačných či iných ponukách, pomáhajú udržiavať a prevádzkovať Stránky alebo z iných dôvodov súvisiacich s prevádzkou nášho podnikania vrátane, ale nie obmedzene, zabezpečujú plnenie nákupov, reklamných ponúk a spravovanie súťaží.
  Váš súhlas so zdieľaním vašich osobných údajov: Na Stránkach L´Oréal Paris máte možnosť prihlásiť sa na odber informácií a/alebo marketingových ponúk od niekoho iného, alebo inak povoliť zdieľanie vašich údajov s tretími stranami vrátane sociálnych sietí ako Facebook či Twitter. Ak súhlasíte so zdieľaním svojich osobných údajov s tretími stranami, tieto budú poskytnuté tretím stranám a budú podliehať Zásadám ochrany osobných údajov a obchodným praktikám týchto tretích strán.
  Ak pripojíte svoj facebookový účet k svojmu účtu L´Oréal Paris, sprístupníme a/alebo budeme zdieľať vaše meno používateľa a profilovú fotografiu z Facebooku s ďalšími používateľmi Stránok L´Oréal Paris. Používatelia si pravdepodobne môžu pozrieť váš profil a nákupnú činnosť na Stránkach L´Oréal Paris a vaše aktivity môžu byť automaticky zdieľané súčasne s vašimi priateľmi na Facebooku i priateľmi na Stránkach. Vaše osobné údaje zverejníme v prípade, že ste si zvolili zdieľať svoju činnosť na Facebooku. Zdieľané informácie na Facebooku budú spojené s facebookovým účtom, cez ktorý sa prihlasujete. Využívanie týchto informácií Facebookom a všetky údaje, ktoré zhromažďuje, na základe vášho používania Facebooku alebo jeho služieb, sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov Facebooku, pričom naše využívanie týchto informácií sa riadi týmito Zásadami ochrany súkromia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri zmene alebo vymazaní osobných údajov, ktoré boli poskytnuté Facebooku, je potrebné konzultovať obe verzie Zásad ochrany osobných údajov. Ak si neželáte takýmto spôsobom narábať s údajmi, nemali by ste povoliť zdieľať svoju nákupnú činnosť na Facebooku a/alebo v nastaveniach deaktivujte toto zdieľanie. Ste si vedomí, že informácie, ktoré už nie sú zdieľané na Facebooku, môžu byť však aj naďalej verejne dostupné na iné účely týchto Stránok. 
  Obchodné prevody: Vaše osobné údaje smieme zdieľať s ďalšími subjektmi a našimi filiálkami v skupine spoločností spadajúcich pod L´Oréal v rámci interných dôvodov, primárne na obchodné a prevádzkové účely. Pri tom, ako postupne rozvíjame naše podnikanie, máme možnosť predaja a nákupu aktív. V prípade, že iný subjekt získa naše aktíva alebo aktíva súvisiace so Stránkami, osobné údaje, údaje o využívaní Stránok a akékoľvek ďalšie informácie o používateľoch Stránok, ktoré sme zozbierali, tieto môžu byť následne poskytnuté tomuto subjektu ako súčasť prevodu aktív. Tiež v prípade konkurzu alebo riadenej reorganizácie podanými nami alebo proti nám, môžu byť všetky tieto informácie považované za naše aktívum a ako také môžu byť predané alebo prevedené na tretie strany.
  Právo na zverejňovanie: L´Oréal Paris môže prenášať a zverejňovať informácie, vrátane vašich osobných údajov, údajov o využívaní Stránok a o identifikátore zariadenia (vrátane IP adresy) tretím stranám na základe splnenia si zákonnej povinnosti; pokiaľ v dobrej viere vychádzame z toho, že si to zákon vyžaduje; na žiadosť vládnych orgánov vedúcich vyšetrovanie; na overenie alebo presadenie našich zmluvných podmienok alebo iných aplikovateľných zásad; v prípade mimoriadnej udalosti; alebo na iným spôsobom nevyhnutnú ochranu práv, majetku a bezpečnosti alebo bezpečnosti tretích strán, návštevníkov našich Stránok alebo verejnosti.

 • Vaše práva, voľby a prístup pri ochrane osobných údajov

 • Máte právo požiadať nás, aby sme nezdieľali vaše osobné údaje s tretími stranami, nepoužívali vaše osobné údaje na poskytovanie informácií či ponúk,  nezasielali newslettre, e-mailové správy či inak s vami komunikovali nasledovne: (i) zmenou informácií v registrácii na Stránkach; (ii) zaslaním e-mailu kliknutím sem; alebo (iii) nasledovaním inštrukcií na vymazanie v správe, ktorú dostanete.  Ak si želáte zmeniť, overiť, opraviť, vymazať alebo aktualizovať ktorékoľvek z vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Stránok , môžete upraviť nastavenia vo svojom profile alebo nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo e-maile. V súlade s našou bežnou evidenciou, môžeme odstrániť niektoré záznamy, obsahujúce osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom Stránok. Nemáme žiadnu povinnosť uchovávať takéto osobné údaje na neobmedzenú dobu a odmietame akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z/súvisiacu so zničením takýchto osobných údajov. Okrem toho by ste si mali byť vedomí toho, že nie je možné vždy úplne odstrániť alebo vymazať všetky vaše informácie z našich databáz bez niekoľkých zostatkových dát z dôvodu zálohovania či iných dôvodov. Vaše osobné údaje (vrátane geo-lokalizačných dát) budeme uchovávať tak dlho, ako bude váš účet aktívny, alebo na základe potreby poskytovania služieb. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo požadujete, aby sme vaše údaje ďalej nepoužívali na poskytovanie služieb, kontaktujte nás tu. Budeme uchovávať a používať vaše údaje potrebné na dosiahnutie súladu s našimi právnymi záväzkami, na riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd. Žiadnym spôsobom nekontrolujeme nastavenia súkromia a preferencie našich partnerov sociálnych sietí ako Facebook a Twitter. V prípade, že si želáte vykonať zmeny v týchto nastavenia a preferenciách, môžete tak urobiť tým, že navštívite záložku nastavení na stránke konkrétnej sociálnej siete. 

 • Ako sa odhlásiť

 • L´Oréal Paris udeľuje technologické povolenie na zverejňovanie reklám na svojich Stránkach a v rámci svojho obsahu, a obsahu, ktorý sa zverejňuje na internete. Navyše, L´Oréal Paris môže využívať sieťových inzerentov na uverejňovanie reklám a analytických predajcov tretích strán, ktorí pre nás vyhodnocujú a poskytujú nám informácie o používaní a prezeraní obsahu Stránok. S týmito tretími stranami nechceme zdieľať osobné údaje, avšak poskytovatelia internetových reklám, inzerenti, sponzori, a/alebo poskytovatelia analytických služieb môžu nastaviť a sprístupniť svoje vlastné súbory cookie, pixelové značky a podobné technológie vo svojom zariadení a môžu iným spôsobom zbierať alebo mať prístup k informáciám o vás, vrátane údajov o používaní Stránok. My a naši internetoví inzerenti môžeme zacieliť reklamy na produkty a služby, o ktoré by ste mohli mať záujem, za základe vašich návštev oboch stránok a ďalších webových stránok. Môžeme spolupracovať s viacerými spoločnosťami pri spracovávaní reklám.
  Ak si neprajete dostávať cielenú reklamu, môžete sa odhlásiť z niektorých internetových reklamných programov prostredníctvom NAI (Network Advertising Initiative) na odhlasovacej stránke: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Upozorňujeme však, že aj v prípade, že sa rozhodnete odstrániť svoje údaje (zrušiť odber), stále budete vidieť reklamy pri prezeraní on-line. Avšak reklamy, ktoré uvidíte, môžu byť pre vás a vaše záujmy menej relevantné. Navyše, viaceré internetové reklamné programy umožňujú zobraziť a spravovať jednotlivé kategórie záujmov, ktoré zostavili na základe vašich on-line aktivít pri prezeraní. Tieto kategórie záujmov pomáhajú určiť, aké typy cielených reklám môžete dostať. Odhlasovacia stránka NAI poskytuje nástroj, ktorým identifikuje svoje členské spoločnosti, ktoré majú súbory cookie vo vašom prehliadači, a poskytuje spojenie s týmito spoločnosťami. 

 • Deti

 • Stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme, nepoužívame, ani nezverejňujeme osobné identifikačné údaje od osôb s vekom nižším ako 13 rokov. Pokiaľ pri zhromažďovaní zistíme, že používateľ je pod touto vekovou hranicou, nebudeme používať ani uchovávať jeho/jej osobné údaje bez súhlasu rodiča/opatrovníka. Pokiaľ si uvedomíme, že sme nevedomky zhromaždili osobné identifikačné údaje od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, vynasnažíme sa odstrániť tieto informácie z našich záznamov. 

 • Ochrana vašich informácií

 • L´Oréal Paris poskytuje opodstatnené záruky na ochranu osobných údajov proti strate, neoprávnenému použitiu, zverejneniu alebo zničeniu a pri prenose dát na spracovanie. Avšak, žiaden elektronický prenos dát alebo ukladanie údajov nemá zaručenú 100% bezpečnosť. Upozorňujeme, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám posielate. L´Oréal Paris povoľuje autorizovaný prístup k vašim osobným údajom len tým osobám, ktoré majú legitímny dôvod vedieť o týchto údajoch tak, aby vám poskytovali produkty či služby, a ďalej osobám, ktorým ste povolili prístup k týmto údajom. Rovnako vyžadujeme, aby tretie strany, poskytujúce služby v našom zastúpení, chránili osobné údaje a nepoužívali ich na iné účely než poskytovanie asistenčnej činnosti spoločnosti L´Oréal Paris.

 • Súhlas so spracovaním údajov

 • Tieto Stránky sú riadené a prevádzkované v súlade so zákonmi USA a sú určené pre potešenie obyvateľov Spojených štátov. Špeciálne stránky našich značiek a produktov pre jednotlivé kraje a regióny sú dostupné po celom svete. L´Oréal USA neručí za to, že sú tieto stránky riadené alebo prevádzkované v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek iného národa. Vzhľadom na  to, že sme medzinárodnou podnikateľskou jednotkou, naše používanie vašich údajov zahŕňa prenos dát na medzinárodnej úrovni. Ak sa nachádzate v Európskej únii, Kanade alebo inde mimo územia Spojených štátov, uvedomte si, že údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenesené a spracované v Spojených štátoch. Používaním Stránok alebo tým, že nám poskytnete akýkoľvek údaj: (a) potvrdzujete, že Stránky sa vzťahujú na zákony Spojených štátov, (b) súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním, uchovávaním a prenosom takýchto údajov do USA a do ďalších príslušných miest, kde zákony ochrany súkromia nemusia byť rovnako komplexné či porovnateľné s tými, ktoré platia v krajine, kde sídlite a/alebo ste jej občanom a (c) zriekate sa všetkých nárokov, ktoré by mohli na základe týchto zákonov vzniknúť.

 • Zmeny a aktualizácie zásad.

 • Upozorňujeme, že máme právo meniť informácie na Stránkach a/alebo v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a Podmienkach používania cookies kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom prípadné zmeny budú platné okamžite po zverejnení upravených Zásad ochrany osobných údajov a Podmienok používania cookies na Stránkach. Vaše osobné údaje budeme používať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienok používania cookies presne v čase, kedy ste potvrdili svoje údaje a súhlasili s novými alebo zrevidovanými Zásadami. Odporúčame vám túto stránku pravidelne sledovať a informovať sa o najnovšej verzii našich Zásad ochrany osobných údajov.